مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

100

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
100

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

وحشی
100

گونه

Adonis vernalis
45
Helichrysum arenarium
27
Hypericum perforatum
19
Archangelica officinalis
7
Arnica montana
2

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
100

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
100

موجود برای توزیع

نامشخص
100

سابقه مربوط به گذشته

خیر
100

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
100

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
100

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

سایر موارد
100