مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

13,140

کشور مؤسسه دارنده

13,140

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

عدس
70
Carrot
28
گوجه فرنگی
23
گندم
12
لوبیا
11
بادمجان
4
Forages
4
جو
2
خلر
2
Soybean
2
سیب
1
Groundnut
1
کاهو
1
نامشخص
12,979

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

وحشی
544
لندریس/کولتیوار سنتی
384
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
262
طبیعی
193
سایر موارد
142
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
47
خط پرورش‌دهندگان
12
نیمه طبیعی/وحشی
2
هرزگیاه
2
خط درون‌زاد
1
نامشخص
11,551

سرده

Poa
2,386
1,506
1,089
983
882
791
484
405
293
272
271
253
228
219
127
108
سایر موارد
1,244

گونه

Poa pratensis
2,362
Xtriticosecale sp.
1,274
Helianthus annuus
1,064
Glycine sp.
950
Phaseolus sp.
790
Vicia faba
736
Vicia sp.
458
Lolium perenne
393
Phleum pratense
290
Vicia sativa
284
Dactylis glomerata
270
Beta sp.
238
Lupinus luteus
233
Lupinus sp.
230
Beta vulgaris
166
Lotus corniculatus
160
Medicago sp.
151
Lupinus albus
146
Triticum aestivum
142
Lupinus angustifolius
138
سایر موارد
2,665

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

1,396
1,077
348
303
280
193
183
70
70
59
59
54
50
42
37
32
28
26
23
23
سایر موارد
646
نامشخص
8,141

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
6,063
خیر
1,559
نامشخص
5,518

موجود برای توزیع

نامشخص
13,140

سابقه مربوط به گذشته

خیر
13,140

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
13,140

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
13,140

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

نامشخص
13,140