مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

PER

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

9,377
4,412
2,302
2,274
1,984
1,399
1,161
987
892
887
764
730
655
481
430
373
355
342
326
311
سایر موارد
3,126

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

سیب زمینی
5,307
لوبیا
4,441
ذرت
3,164
سیب‌زمینی شیرین
2,784
گوجه فرنگی
2,440
Andean root and tuber crops
2,176
جو
612
مانیوک
423
Groundnut
387
Forages
374
گندم
372
باقلا
163
برنج
159
Oat
59
نخود
51
عدس
21
Pea
15
لوبیای سودانی
14
لوبیا چشم بلبلی
12
Squashes
8
گل آفتابگردان
7
Soybean
5
Amaranth
4
سورگوم
3
باجره
2
خلر
1
کاهو
1
نامشخص
10,563

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
20,174
وحشی
5,634
سایر موارد
1,559
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
888
نیمه طبیعی/وحشی
849
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
624
خط پرورش‌دهندگان
241
طبیعی
170
هرزگیاه
151
دورگه
47
جمعیت تفکیک‌کننده
7
نیمه‌طبیعی/بذرپاشی شده
6
خط درون‌زاد
1
جهش‌یافته
1
نامشخص
3,216

سرده

11,259
4,716
Zea
3,194
2,860
1,379
891
727
688
647
616
455
443
423
394
348
254
سایر موارد
2,442

گونه

Solanum tuberosum
3,777
Zea mays
3,172
Phaseolus vulgaris
3,142
Ipomoea batatas
2,601
Solanum andigenum
1,227
Lupinus mutabilis
1,033
Phaseolus sp.
975
Solanum lycopersicum
942
Oxalis tuberosa
737
Arachis hypogaea
688
Solanum sp.
603
Solanum pimpinellifolium
584
Phaseolus lunatus
519
Hordeum vulgare
454
Solanum acaule
447
Ullucus tuberosus
443
Chenopodium quinoa
432
Manihot esculenta
423
Chenopodium sp.
420
Solanum stenotomum
409
سایر موارد
10,540

منابع مواد

کشور مبدأ

33,568

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

2,024
193
183
131
96
86
72
49
46
23
21
21
19
14
13
13
13
12
11
10
سایر موارد
151
نامشخص
30,367

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
17,241
خیر
4,987
نامشخص
11,340

موجود برای توزیع

بله
13,939
خیر
10,300
نامشخص
9,329

سابقه مربوط به گذشته

خیر
33,568

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

11,570
6,254
4,777
3,426
2,572
735
677
318
204
161
99
85
81
47
23
19
11
11
5
4
سایر موارد
20
نامشخص
2,469

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
21,998
بله
11,570

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
20,151
گردآوری آزمایشگاهی
6,464
گردآوری بذر بلندمدت
5,955
گردآوری بذر میان‌مدت
2,110
گردآوری از کشتزار
517
گردآوری بذر کوتاه مدت
163
گردآوری DNA
150
گردآوری به روش سردنگه‌داری
23
سایر موارد
21