مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

POL

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

24,676
2,203
2,125
1,450
702
626
621
545
501
471
352
347
339
324
320
318
312
289
288
274
سایر موارد
4,034

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

گندم
1,334
جو
1,178
سیب زمینی
821
سیب
696
Oat
592
گوجه فرنگی
359
Pea
288
ذرت
184
Soybean
161
Forages
126
باقلا
111
عدس
71
لوبیا
69
کاهو
60
Carrot
55
گل آفتابگردان
49
برنج
22
خلر
6
نخود
5
Amaranth
2
بادمجان
2
نامشخص
34,926

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
7,886
لندریس/کولتیوار سنتی
5,725
طبیعی
5,192
وحشی
2,639
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
2,463
خط پرورش‌دهندگان
1,809
سایر موارد
612
خط درون‌زاد
399
نیمه طبیعی/وحشی
275
پیش‌گونه ژنتیکی
193
دورگه
111
هرزگیاه
44
نیمه‌طبیعی/بذرپاشی شده
38
جمعیت ساختگی
11
جمعیت پایه/پیش‌گونه بنیان‌گذار
1
جهش‌یافته
1
نامشخص
13,718

سرده

5,430
4,381
3,758
2,327
1,785
Poa
1,423
1,352
1,327
1,303
1,179
1,086
982
778
755
650
601
589
587
585
سایر موارد
9,331

گونه

Dactylis glomerata
5,425
Festuca pratensis
3,484
Triticum aestivum
2,566
Phleum pratense
2,320
Hordeum vulgare
1,471
Poa pratensis
1,354
Malus domestica
1,271
Avena sativa
1,200
Pisum sativum
1,015
Solanum tuberosum
982
Secale cereale
970
Phaseolus vulgaris
813
Xtriticosecale sp.
807
Pyrus communis
580
Linum usitatissimum
563
Lolium perenne
505
Glycine max
489
Triticum durum
470
Nicotiana tabacum
437
Lycopersicon esculentum
414
سایر موارد
13,981

منابع مواد

کشور مبدأ

41,117

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

11,729
2,479
645
510
437
362
164
163
162
161
128
123
115
111
109
107
102
93
93
91
سایر موارد
2,634
نامشخص
20,599

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
28,630
خیر
2,423
نامشخص
10,064

موجود برای توزیع

بله
1,493
خیر
645
نامشخص
38,979

سابقه مربوط به گذشته

خیر
41,117

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

1,521
1,123
136
132
56
53
50
50
44
41
41
40
39
32
28
23
22
21
20
20
سایر موارد
244
نامشخص
37,381

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
39,596
بله
1,521

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر بلندمدت
20,463
گردآوری بذر میان‌مدت
7,319
گردآوری بذر
5,725
گردآوری از کشتزار
3,863
سایر موارد
506
گردآوری آزمایشگاهی
479
گردآوری به روش سردنگه‌داری
238
گردآوری بذر کوتاه مدت
180
نامشخص
2,344