مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

SDN

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

4,533
4,430
2,939
516
358
353
180
103
65
61
61
59
57
54
49
43
42
41
37
30
سایر موارد
183

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

سورگوم
8,337
Groundnut
311
باقلا
176
Forages
120
گندم
106
لوبیا چشم بلبلی
59
جو
54
نخود
42
Pea
40
ذرت
28
برنج
19
باجره
17
Soybean
11
Bambara groundnut
7
بادمجان
4
عدس
4
گل آفتابگردان
3
خلر
2
لوبیا
1
گوجه فرنگی
1
نامشخص
4,852

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
9,332
سایر موارد
1,909
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
605
وحشی
433
طبیعی
347
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
278
نیمه طبیعی/وحشی
12
خط پرورش‌دهندگان
12
دورگه
7
جمعیت پایه/پیش‌گونه بنیان‌گذار
1
جمعیت تفکیک‌کننده
1
نامشخص
1,257

سرده

8,633
3,108
548
257
184
134
118
112
109
74
65
64
42
38
31
سایر موارد
357

گونه

Sorghum bicolor
8,402
Pennisetum glaucum
3,076
Arachis hypogaea
548
Sesamum indicum
254
Vicia faba
184
Abelmoschus esculentus
131
Triticum aestivum
109
Sorghum arundinaceum
105
Vigna unguiculata
75
Pisum sativum
71
Gossypium barbadense
68
Carthamus tinctorius
63
Cenchrus violaceus
63
Sorghum sp.
56
Lycopersicon esculentum
48
Gossypium hirsutum
47
Cicer arietinum
42
Sorghum purpureosericeum
39
Hordeum vulgare
38
Allium cepa
36
سایر موارد
739

منابع مواد

کشور مبدأ

14,194

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

1,061
928
482
176
101
51
49
48
42
39
33
33
33
30
30
26
20
20
16
16
سایر موارد
167
نامشخص
10,793

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
5,086
خیر
200
نامشخص
8,908

موجود برای توزیع

بله
6,774
خیر
1,659
نامشخص
5,761

سابقه مربوط به گذشته

خیر
14,194

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

3,389
3,017
952
74
72
29
21
18
17
16
15
7
7
7
6
5
2
2
2
سایر موارد
7
نامشخص
6,495

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
10,805
بله
3,389

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر بلندمدت
9,189
گردآوری بذر میان‌مدت
4,734
گردآوری بذر
4,172
گردآوری DNA
106
گردآوری به روش سردنگه‌داری
26
گردآوری بذر کوتاه مدت
19
گردآوری از کشتزار
2