مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

UMI

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

ذرت
1
نامشخص
1

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

وحشی
1
لندریس/کولتیوار سنتی
1

سرده

گونه

Capsicum annuum
1
Zea mays
1

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
2

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
2

موجود برای توزیع

بله
2

سابقه مربوط به گذشته

خیر
2

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

2

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
2

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
2