مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Arabidopsis

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

684,389
775
33
16
6
4
2
1
1

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
685,227

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
407,858
وحشی
3,513
طبیعی
1,867
نیمه طبیعی/وحشی
775
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
6
سایر موارد
1
نامشخص
271,207

سرده

685,227

گونه

Arabidopsis thaliana
684,999
Arabidopsis sp.
180
Arabidopsis lyrata
16
Arabidopsis suecica
6
Arabidopsis arenosa
4
Arabidopsis halleri
4
Arabidopsis griffithiana
3
Arabidopsis pumila
3
Arabidopsis neglecta
2
Arabidopsis pedemontana
2
Arabidopsis petrogena
2
Arabidopsis hiroshima
1
Arabidopsis korshinskyi
1
Arabidopsis lasiocarpa
1
Arabidopsis petraea
1
Arabidopsis shokei
1
Arabidopsis wallichii
1

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

57,415
23,039
22,543
15,658
12,671
10,492
7,385
7,291
4,533
3,867
2,597
1,851
1,740
1,235
1,173
705
625
608
588
540
سایر موارد
7,052
نامشخص
501,619

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
683,366
نامشخص
1,861

موجود برای توزیع

خیر
15
بله
8
نامشخص
685,204

سابقه مربوط به گذشته

خیر
685,227

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

355,205
327,337
3
نامشخص
2,682

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
685,227

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری به روش سردنگه‌داری
682,542
گردآوری بذر میان‌مدت
1,847
گردآوری بذر بلندمدت
36
گردآوری بذر
24
نامشخص
778