مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

villosulicarpa

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

Groundnut
10
Forages
1
نامشخص
11

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

سایر موارد
10
وحشی
9
نامشخص
3

سرده

22

گونه

Arachis villosulicarpa
22

منابع مواد

کشور مبدأ

نامشخص
8

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

3
3
2
نامشخص
14

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
1
نامشخص
21

موجود برای توزیع

خیر
12
بله
8
نامشخص
2

سابقه مربوط به گذشته

خیر
22

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

7
1
نامشخص
14

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
21
بله
1

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
11
گردآوری بذر میان‌مدت
8
گردآوری بذر بلندمدت
5
گردآوری از کشتزار
5