مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

682,246
209,216
200,157
157,286
141,935
138,016
130,154
129,196
126,830
106,504
98,365
94,355
84,838
80,950
66,787
66,752
64,916
59,954
53,807
50,885
سایر موارد
1,247,338

کشور مؤسسه دارنده

209,216
200,157
194,329
179,178
157,286
132,705
126,830
69,543
66,787
63,332
59,954
46,065
سایر موارد
432,003

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

گندم
324,182
برنج
213,209
جو
179,803
Forages
167,442
سورگوم
109,615
ذرت
94,479
لوبیا
65,696
نخود
64,136
لوبیا چشم بلبلی
34,615
گوجه فرنگی
34,597
عدس
30,670
سیب زمینی
23,816
Groundnut
20,794
Pea
19,761
باقلا
17,820
سیب
17,747
لوبیای سودانی
15,579
مانیوک
13,962
Soybean
12,791
گل آفتابگردان
11,152
Oat
9,364
سیب‌زمینی شیرین
8,923
کاهو
8,237
سیب زمینی هندی
6,341
بادمجان
5,282
موز
2,913
باجره
2,713
خلر
2,385
Carrot
2,289
Bambara groundnut
2,265
سایر موارد
7,728
نامشخص
2,460,181

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
868,819
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
674,502
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
456,052
وحشی
442,241
سایر موارد
199,297
خط پرورش‌دهندگان
127,776
طبیعی
114,436
خط درون‌زاد
19,632
پیش‌گونه ژنتیکی
16,546
دورگه
10,669
نیمه طبیعی/وحشی
9,874
نیمه‌طبیعی/بذرپاشی شده
7,203
هرزگیاه
5,956
جمعیت ساختگی
3,308
جهش‌یافته
3,122
جمعیت پایه/پیش‌گونه بنیان‌گذار
2,031
جمعیت تفکیک‌کننده
1,826
accession.sampleStatus.0
1,522
گزیده کلونی
412
سایر پیش‌گونه‌های ژنتیکی
101
نامشخص
1,025,162

سرده

682,978
495,700
251,115
250,404
153,014
Zea
140,489
118,221
88,324
74,865
71,284
69,529
67,153
66,607
65,052
58,130
54,374
41,557
39,814
38,508
33,434
سایر موارد
1,129,876
نامشخص
59

گونه

Arabidopsis thaliana
682,750
Triticum aestivum
329,030
Hordeum vulgare
211,034
Oryza sativa
195,802
Phaseolus vulgaris
126,534
Zea mays
121,602
Sorghum bicolor
115,032
Triticum turgidum
79,307
Glycine max
65,337
Cicer arietinum
65,001
Pisum sativum
54,726
Avena sativa
50,692
Oryza sp.
41,460
Vigna unguiculata
39,630
Lens culinaris
32,410
Solanum lycopersicum
31,404
Arachis hypogaea
31,332
Vitis vinifera
29,442
Triticum triticum aestivum
29,195
Pennisetum glaucum
27,318
سایر موارد
1,631,449

منابع مواد

کشور مبدأ

118,222
95,421
86,906
83,792
78,533
60,532
60,035
56,796
53,748
42,764
40,616
38,469
36,945
سایر موارد
1,179,425
نامشخص
1,460,363

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

60,199
59,778
48,749
26,374
23,236
22,560
18,798
15,709
12,671
12,349
11,825
10,706
10,495
8,920
8,668
7,722
7,385
7,307
7,213
6,438
سایر موارد
365,728
نامشخص
3,237,657

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
1,183,033
بله
1,172,572
نامشخص
1,634,882

موجود برای توزیع

بله
1,263,234
خیر
541,425
نامشخص
2,185,828

سابقه مربوط به گذشته

خیر
3,990,487

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

564,160
561,954
354,983
325,310
119,437
91,202
25,778
23,771
18,315
16,792
14,678
12,332
11,755
11,699
10,334
9,888
8,122
7,650
7,036
6,199
سایر موارد
86,900
نامشخص
1,702,192

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
3,428,533
بله
561,954

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
1,328,197
گردآوری بذر بلندمدت
1,034,193
گردآوری به روش سردنگه‌داری
690,255
گردآوری بذر میان‌مدت
532,441
گردآوری از کشتزار
200,664
گردآوری آزمایشگاهی
43,946
گردآوری بذر کوتاه مدت
40,851
سایر موارد
7,719
گردآوری DNA
2,485
accession.storage.0
23
نامشخص
109,713