مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

684,495
209,216
200,717
157,286
141,935
138,016
130,442
130,050
126,830
106,567
98,365
94,355
84,838
79,252
71,941
66,787
64,916
59,954
53,807
50,885
سایر موارد
1,262,397

کشور مؤسسه دارنده

209,216
200,717
194,190
180,308
157,286
132,993
126,830
75,893
66,787
63,332
59,954
سایر موارد
443,863

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

گندم
324,098
برنج
217,186
جو
179,969
Forages
169,160
سورگوم
111,934
ذرت
94,080
لوبیا
65,182
نخود
64,138
گوجه فرنگی
34,971
لوبیا چشم بلبلی
34,784
عدس
30,669
باقلا
24,332
سیب زمینی
23,834
Oat
23,429
Pea
21,717
Groundnut
20,796
سیب
19,272
لوبیای سودانی
15,579
Soybean
14,036
مانیوک
13,962
گل آفتابگردان
10,859
سیب‌زمینی شیرین
8,923
کاهو
8,249
سیب زمینی هندی
6,367
بادمجان
5,290
موز
2,913
باجره
2,712
خلر
2,347
Carrot
2,307
Bambara groundnut
2,265
سایر موارد
9,769
نامشخص
2,447,922

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
877,604
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
674,743
وحشی
447,396
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
438,482
سایر موارد
199,671
خط پرورش‌دهندگان
127,498
طبیعی
113,187
خط درون‌زاد
19,102
پیش‌گونه ژنتیکی
16,655
دورگه
11,071
نیمه طبیعی/وحشی
9,908
نیمه‌طبیعی/بذرپاشی شده
7,169
هرزگیاه
6,013
جهش‌یافته
3,120
جمعیت ساختگی
2,795
جمعیت پایه/پیش‌گونه بنیان‌گذار
2,023
جمعیت تفکیک‌کننده
1,723
گزیده کلونی
113
سایر پیش‌گونه‌های ژنتیکی
101
نامشخص
1,054,677

سرده

685,227
497,975
251,658
250,590
154,607
Zea
140,325
120,840
88,922
75,106
71,389
69,760
67,884
66,646
65,460
58,827
54,517
42,200
40,323
39,440
33,538
سایر موارد
1,137,758
نامشخص
59

گونه

Arabidopsis thaliana
684,999
Triticum aestivum
329,366
Oryza sativa
234,687
Hordeum vulgare
213,697
Phaseolus vulgaris
127,489
Zea mays
121,420
Sorghum bicolor
117,588
Triticum turgidum
80,424
Glycine max
65,460
Cicer arietinum
65,040
Pisum sativum
55,352
Avena sativa
50,814
Vigna unguiculata
39,807
Lens culinaris
32,488
Solanum lycopersicum
31,736
Arachis hypogaea
31,336
Vitis vinifera
29,950
Triticum triticum aestivum
29,195
Malus domestica
27,526
Pennisetum glaucum
27,318
سایر موارد
1,617,359

منابع مواد

کشور مبدأ

118,293
87,065
83,647
78,994
76,695
60,627
60,123
56,856
53,789
42,750
41,117
40,597
36,984
سایر موارد
1,191,627
نامشخص
1,485,458

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

62,095
59,809
49,186
26,508
23,236
22,564
18,799
15,709
12,671
12,307
11,834
10,706
10,495
8,920
8,668
7,797
7,385
7,307
7,213
6,436
سایر موارد
368,660
نامشخص
3,254,746

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
1,196,366
خیر
1,110,907
نامشخص
1,705,778

موجود برای توزیع

بله
1,267,894
خیر
540,326
نامشخص
2,204,831

سابقه مربوط به گذشته

خیر
4,013,051

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

583,782
564,130
355,205
327,337
132,609
91,219
25,778
23,771
18,315
16,838
14,677
12,332
11,755
11,699
10,334
10,020
8,122
7,650
7,036
6,823
سایر موارد
90,138
نامشخص
1,683,481

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
3,429,269
بله
583,782

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
1,247,008
گردآوری بذر بلندمدت
1,134,451
گردآوری به روش سردنگه‌داری
692,652
گردآوری بذر میان‌مدت
630,775
گردآوری از کشتزار
201,403
گردآوری آزمایشگاهی
43,940
گردآوری بذر کوتاه مدت
41,197
سایر موارد
8,082
گردآوری DNA
2,410
accession.storage.0
23
نامشخص
11,110