مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

DJI

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NI_2207

Vigna

2

14341

Pithecellobium

3

19463

Cenchrus

4

APG 55028

Cenchrus