فهرست کشور

با کلیک بر روی نام یک کشور، می‌توانید مؤسسات ثبت شده در آن کشور و نیز آمار مربوط به ذخایر ژنتیکی گیاهی موجود در آن کشور را به طور کلی ملاحظه نمایید.