نمایه کشور: جمهوری چک

جمهوری چک

کشور:

فهرست کشور جمهوری چک

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: CZE, ISO-3166 2-alpha: CZ
جمهوری چک یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.