نمایه کشور: هند

هند

کشور:

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: IND, ISO-3166 2-alpha: IN
هند یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

126,830 رکورد در مؤسسات این کشور

388 موسسه در WIEWS ثبت شده است