نمایه کشور: ایتالیا

ایتالیا

کشور:

فهرست کشور ایتالیا

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: ITA, ISO-3166 2-alpha: IT
ایتالیا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

47,685 رکورد در مؤسسات این کشور

62 موسسه در WIEWS ثبت شده است