نمایه کشور: ونزوئلا

ونزوئلا

کشور:

فهرست کشور ونزوئلا

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: VEN, ISO-3166 2-alpha: VE
ونزوئلا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور

33 موسسه در WIEWS ثبت شده است