International Genebanks CGIAR

تنوع زیستی در تراست

یازده مؤسسه عضو کنسرسیوم CGIAR بانک‌های ژن را نگهداری می‌کنند. این مؤسسه‌ها در مجموع، بزرگ‌ترین مجموعه تنوع زیستی را در دنیا تشکیل می‌دهند. بیش از 750,000 رکورد، از گونه‌های وحشی بهبودنیافته تا خطوط پرورشی ممتاز طراحی شده توسط دانشمندان CGIAR در این مجموعه وجود دارد. بانک‌های ژن CGIAR همچنین گونه‌های درخت و باکتری‌ها را نگهداری می‌کنند. بعضی از رکوردها به‌صورت بذر، سایر رکوردها در بانک‌های ژن کشتزار و در عین حال بقیه آنها در لوله آزمایش یا محیط‌های آزمایشگاهی نگهداری می‌شوند.

طی 10 سال گذشته، بانک‌های ژن CGIAR بیش از یک میلیون نمونه را به پرورش‌دهندگان گیاهان و محققان فرآورده‌های کشاورزی توزیع نموده‌اند. شما می‌توانید از Genesys برای سفارش دادن مواد از CGIAR و سایر بانک‌های ژن استفاده کنید.

رکوردهای موجود در بانک‌های ژن CGIAR کالاهای عمومی بین‌المللی هستند که بانک‌های ژن، آنها را تحت شرایط تعیین شده در پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی در اختیار عموم قرار می‌دهند. به‌طور خلاصه، دریافت‌کنندگان مواد می‌پذیرند که محدودیت بیشتری برای دسترسی‌پذیری این اقلام اعمال نخواهند کرد، و چنانچه دسترسی به انواع جدید حاصل از مواد بانک ژن را محدود نمایند، باید درصد معینی را به یک صندوق مشترک واریز کنند.

بانک‌های ژن CGIAR در راستای پیاده‌سازی سیستم‌های پایش کیفیت فعالیت می‌کنند؛ این سیستم‌ها تضمین می‌کنند که عملیات مربوطه با بالاترین استانداردهای مرتبط با سلامت بذر، زیست‌پذیری و خلوص و رویه‌های عملیاتی کلی مطابقت داشته باشد.

علاوه بر حفظ تنوع زیستی که برای کشاورزی مفید است، بانک‌های ژن همچنین می‌توانند در زمینه بهبود معیشت جوامع کشاورزی، مشارکت مستقیمی داشته باشند. به‌عنوان مثال، چندین بانک ژن توانسته‌اند بازیابی گونه‌های محلی و گونه‌های مختص کشاورز فراموش شده و مفقوده را برای اجتماعاتی که این گونه‌ها از آنها جمع‌آوری شده‌اند، انجام دهند. همچنین بسیاری در حال همکاری مستقیم با کشاورزان در زمینه پرورش مشارکتی و فعالیت‌های انتخابی می‌باشند تا در خصوص تطبیق سیستم‌های کشاورزی‌شان با چالش‌های تغییرات اقلیمی به آنها کمک نمایند.

مجموعه‌های CGIAR به خودی خود باعث افزایش امنیت غذایی یا تضمین دوام‌پذیری نخواهند شد. ولی برای انجام تمام این فعالیت‌ها ضروری می‌باشند.

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 799,432 معادل ‎6.43‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎1.00‎ و حداکثر امتیاز ‎10.00‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت