جزییات موسسه

National White Clover Improvement Programme, Agricultural Research and Advisory Station
کد موسسه
AUS032
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۲۹٫۴۲
طول جغرافیایی
۱۵۱٫۴۵