جزییات موسسه

Plant Genetic Resource Collection
کد موسسه
DEU001
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.15
طول جغرافیایی
10.3