جزییات موسسه

Fruit Genebank, Institute for Plant Gen. and Crop Plant Research (IPK)
کد موسسه
DEU202
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
51.03
طول جغرافیایی
13.45