جزییات موسسه

Junta de Castilla y León. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Centro de Investigación de Zamadueñas
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۳۹
طول جغرافیایی
‎−۴٫۴۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
نامشخص
۱٬۵۶۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Manzano
۷۳
Peral
۴۷
Lenteja
۴۵
Garbanzo
۴۳
Yero
۳۳
سایر
۱۵۳
نامشخص
۱٬۲۱۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum
Malus
Lens
Pyrus
Cicer
سایر
۴۱۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum sativum
Malus domestica
Lens culinaris
Pyrus communis
Cicer arietinum
سایر
۴۱۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,605 عبارت است از 4.86. نمره کمینه 2.75 و نمره بیشینه 8.45 است.