جزییات موسسه

Región de Murcia. Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. Fruticultura
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۸
طول جغرافیایی
‎−۱٫۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomate
۳۳۴
Melocotonero
۱۲۳
Ciruelo
۵۵
Morera
۴۵
Pimiento
۴۵
سایر
۱۰۷
نامشخص
۱۲۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Prunus
Juglans
Morus
Capsicum
سایر
۶۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Prunus persica
Juglans regia
Prunus domestica
Capsicum annuum
سایر
۱۷۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 834 عبارت است از 4.37. نمره کمینه 2.50 و نمره بیشینه 8.45 است.