جزییات موسسه

Station de Recherches sur les Champignons, INRA
کد موسسه
FRA058
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.42
طول جغرافیایی
-0.32