جزییات موسسه

Department of Applied Genetics, John Innes Centre, Norwich Research Park
کد موسسه
GBR011
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.63
طول جغرافیایی
1.3
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
نامشخص
6,172
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
10,911
wheat
9,585
نامشخص
6,172
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Triticum
Pisum
Avena
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Pisum sativum
Avena sativa
Triticum durum
سایر
1,037
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 September 2017