HDRA GBR017

Henry Doubleday Research Association

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

816

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گوجه فرنگی
186
Pea
132
کاهو
22
Squashes
13
Carrot
12
سایر موارد
4
نامشخص
447

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 816 معادل ‎3.46‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.90‎ و حداکثر امتیاز ‎3.85‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت