ZSR HRV053

Institute for Seed and Seedlings

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

260

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

Soybean
28
Proso millet
2
Forages
1
نامشخص
229

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 260 معادل ‎7.75‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎4.70‎ و حداکثر امتیاز ‎8.90‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت