جزییات موسسه

University of Horticulture and Food Industry - Arboretum Szarvas
کد موسسه
HUN049
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.51
طول جغرافیایی
20.35