جزییات موسسه

Bioversity International
کد موسسه
نوع
CGIAR
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۷۷
طول جغرافیایی
۱۲٫۲۳