جزییات موسسه

Laboratory of Soybean Breeding, Tohoku National Agricultural Experimental Station
کد موسسه
JPN033
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
39.44
طول جغرافیایی
140.05