جزییات موسسه

Soyabean Breeding Laboratory, Kyushu National Agricultural Experimental Station
کد موسسه
JPN036
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
33
طول جغرافیایی
130.49