SKV POL030

Plant Genetic Resources Laboratory, Research Institute of Vegetable Crops

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

271

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

این رکورد بایگانی شده است. پیمایش به POL101.

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
271

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 271 معادل ‎5.67‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎1.60‎ و حداکثر امتیاز ‎8.00‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت