InHort POL101

Research Institute of Horticulture

رکوردها در Genesys:

606

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
606

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 606 معادل ‎4.83‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎1.60‎ و حداکثر امتیاز ‎8.40‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت