المجموعة الفرعية

Bread wheat baked goods end-use quality: Dense, Flat and Leavened Breads, Dry Noodles and Tortillas

These bread wheat (Triticum aestivum) flour end-use quality descriptions are based on grain hardness, grain color, flour protein concentration, dough mixing properties, gluten strength and extensibility.

Production environment and agronomic practices can affect the expression of these traits, and the end-use classification. The grain that these tests were based on was grown and harvested on materials grown at CENEB, Cd. Obregon, Sonora, Northwest Mexico, with high experimental yields.

This set of 25 materials, containing improved breeders’ materials with a preponderance of Aegilops tauschii synthetic hexaploid derivatives, was selected from a larger set of 158 materials. Source: CIMMYT Wheat Germplasm Bank

المحاصيل
Wheat
عدد المُدخلات
٢٥
تاريخ الإنشاء
12 August 2019

البيانات التعريفية للمجموعة الفرعية


منشئو المجموعات الفرعية


مدير البيانات
Carlos Guzman International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)

البيانات والموارد


بيانات هوية وصف الهوية متعدد المحاصيل

MCPD - faae5a66-0e51-4a9d-9d60-0cc15a8fc9e4.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

المُدخلات

قائمة المُدخلات المضمنة في المجموعة الفرعية

MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BW8E2
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BW97V
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BW9J1
٤. BW 43333Triticum aestivum L. aestivum • FRANCOLIN #1 • سلالة المربين+ إضافة إلى قائمتي
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BWS1F
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BYX29
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BYYDF
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BZ02Z
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BZ10R
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BZ2F$
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BZ30E
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BZ39Q
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BZ4JV
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BZ6QP
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BZ7E8
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BZCQX
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C2633
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C2666
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C37K2
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C39GT
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C3B88
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C48BE
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C4MQ3
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5YYP
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C61K~
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6593