Detaily genové banky

KWS SAAT AG
Kód ústavu
Typ
Private
Země
Webový odkaz
www.kws.de
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
51,49
Zeměpisná délka
9,53
Nejvíce zastoupené názvy plodin
sugar beet
11
mays
6
winter rape
5
summer rape
3
Nejvíce zastoupený Rod
Beta
Brassica
Zea
Nejvíce zastoupené Druhy
Beta vulgaris
Brassica napus
Zea mays
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 25 přírůstků je 5.24, s minimálním skóre 5.00 a maximálním skóre 5.50.