Detaily genové banky

KWS SAAT AG
Kód ústavu
Typ
Private
Země
Webový odkaz
www.kws.de
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
51,49
Zeměpisná délka
9,53
Nejvíce zastoupené názvy plodin
sugar beet
11
mays
6
winter rape
5
summer rape
3
Nejvíce zastoupený Rod
Beta
Brassica
Zea
Nejvíce zastoupené Druhy
Beta vulgaris
Brassica napus
Zea mays
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 25 přírůstků je 5.24, s minimálním skóre 5.00 a maximálním skóre 5.50.