Detaily genové banky

W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co.
Kód ústavu
DEU072
Typ
Private
Země
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupené názvy plodin
summer rape
1
winter barley
1
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Hordeum
Nejvíce zastoupené Druhy
Brassica napus
Hordeum vulgare
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
3
2.25
1.5
0.75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2 přírůstků je 5.05, s minimálním skóre 5.05 a maximálním skóre 5.05.