Detaily genové banky

Institute of Medicinal Plants
Kód ústavu
POL017
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
52.25
Zeměpisná délka
16.53
Nejvíce zastoupené názvy plodin
common st. johnswort
79
spring pheasant's eye
45
asarabacca
44
bear-grape
41
sweetscented bedstraw
31
Ostatní
60
Neurčeno
20
Nejvíce zastoupený Rod
Colchicum
Asarum
Adonis
Arctostaphylos
Asperula
Ostatní
94
Nejvíce zastoupené Druhy
Colchicum autumnale
Asarum europaeum
Adonis vernalis
Arctostaphylos uva-ursi
Asperula odorata
Ostatní
94
Poslední aktualizace datové průvodky
24 February 2019
26 September 2017
22 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 320 přírůstků je 7.26, s minimálním skóre 6.50 a maximálním skóre 8.00.