جزییات افزونه

LC0005
شماره افزونه
LC0005
کد موسسه
FRA011
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Lactuca
نام علمی
Lactuca sativa f. Laitue pommée gr. Laitue beurre
محصول
Lettuce
نام محصول ارائه شده
lettuce
نامهای افزونه
نام افزونه
Albion
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5d0626a9-36b7-4ea0-9757-88a2f81e0d8c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
1 December 2018