جزییات افزونه

VMB0004
شماره افزونه
VMB0004
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
Caroubel
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3668d0cf-1eac-4835-9ede-4418abf6b992
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
1 December 2018