جزییات افزونه

VKL003
شماره افزونه
VKL003
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
Allegro
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7caf7c1e-a784-4338-a924-8523c3e76dcc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
1 December 2018