جزییات افزونه

VKL0001
شماره افزونه
VKL0001
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
Alaskor
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3f433e82-1d2f-4aab-ae2e-1ab7f8b65d3a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
1 December 2018