جزییات افزونه

ITC0659
شماره افزونه
ITC0659
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
13 December 1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.32.002.011; (LCIV THA011)
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa abb subgr. pisang awak
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.32.002.011; (LCIV THA011) FRA014
نام افزونه
Namwa Khom
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.32.002.011; (LCIV THA011) FRA014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2c0e6b70-79b0-4d84-bfc2-30cc4a121d86
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد