جزییات افزونه

TVSu-1
شماره افزونه
TVSu-1
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
September 1, 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
Svalbard
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TVs-5A
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
September 1, 1971
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
TVs-5A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ae009ed7-efa9-4663-9b09-610207fc1aaf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 August 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد