جزییات افزونه

TVSu-5
شماره افزونه
TVSu-5
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
September 5, 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Svalbard
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TVs-7B
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
September 1, 1971
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
TVs-7B
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9b08c190-a391-45b5-9b3f-62bc9c5398b1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد