جزییات افزونه

ICC 5
شماره افزونه
ICC 5
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
September 1, 1973
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
IND004
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
SYR002
آرایه‌بندی
جنس
Cicer
گونه
نام علمی
Cicer arietinum
محصول
Chickpea
نام محصول ارائه شده
Chickpea
نامهای افزونه
شناسه دیگر
P 3
نام افزونه
P 3
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
مزرعه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
موقعیت محل جمع‌آوری
Uttar Pradesh
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:715c25bb-eb61-46f6-8dbc-a7f2da25a7d7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 January 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد