جزییات افزونه

ICRAFF 00050
شماره افزونه
ICRAFF 00050
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN056
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Adansonia
نام علمی
Adansonia digitata L.
محصول
Baobab
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
AD-GedeVI5R10/T15
توضیحات
Population
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
AD-GedeVI5R10/T15
موقعیت محل جمع‌آوری
Gede
نام موسسه جمع‌آوری کننده
ICRAF Team
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۳٫۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۰٫۰۱۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۴۲۳۲۳٫۴۲۳٫۴۲۲٫۷۲۱٫۳۲۰٫۷۲۰٫۶۲۰٫۸۲۱٫۵۲۲٫۲۲۲٫۶
میانگین دما [°C]۲۶٫۶۲۷٫۱۲۷٫۸۲۷٫۴۲۶۲۴٫۷۲۴٫۱۲۴٫۲۲۴٫۷۲۵٫۶۲۶٫۴۲۶٫۸
بیشینه دما [°C]۳۰٫۹۳۱٫۲۳۲٫۲۳۱٫۴۲۹٫۳۲۸٫۲۲۷٫۵۲۷٫۹۲۸٫۷۲۹٫۶۳۰٫۷۳۱٫۱
بارش ماهانه [mm]۱۳۱۰۳۴۱۷۰۲۸۳۱۴۲۹۶۷۱۶۱۷۷۸۰۴۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۲٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۰٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۱٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۸۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۸۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۹۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۵۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۱۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۰۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e972c4ee-08e2-46fc-95d2-5ac160dda2b1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۱ آوریل ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱۷ ژانویه ۲۰۱۹