جزییات افزونه

ICG 8143
شماره افزونه
ICG 8143
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
November 29, 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
IND051
Tamil Nadu Agricultural University, College of Agriculture and Research Institute, Coimbatore, India
آرایه‌بندی
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis villosulicarpa Hoehne
محصول
Groundnut
نام محصول ارائه شده
Groundnut
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
IND051
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:293dcaa1-4922-4688-b3d7-654889fd5024
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
1 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد