جزییات افزونه

AzGR-5219
شماره افزونه
AzGR-5219
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
August 11, 1974
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Melissa
گونه
نام علمی
Melissa officinalis L.
نام محصول ارائه شده
balm
نامهای افزونه
نام افزونه
Derman bedreng
شناسه دیگر
azeDER-465 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-465 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-465
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 11, 1974
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-465
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:09b7cd95-9661-442d-809c-ef1c9a6812c2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
27 October 2016