جزییات افزونه

GUMP-TR00207
شماره افزونه
GUMP-TR00207
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
July 23, 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
NLD009
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
AUT001
شماره افزونه اهداکننده
WEIK-004-E97
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium repens L.
نام محصول ارائه شده
White clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
WEIK-004-E97 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
WEIK-004-E97 AUT001
شماره جمع‌آوری
G 9871
نام افزونه
Olwen
توضیحات
Standard sample
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
G 9871
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0f217a7e-270f-4d40-bd57-17bf63b7d211
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد