جزییات افزونه

ARCHE-SA005
شماره افزونه
ARCHE-SA005
موسسه دارنده
کد موسسه
AUT046
تاریخ اکتساب
1994
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
JULIWAWagner Julius D; Austrosaat A1232; Chrestensen 2015, Pieterpikzonen 2015
آرایه‌بندی
جنس
Lactuca
نام علمی
Lactuca sativa L. var. capitata
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
BRAUNER TROTZKOPF
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
شرکت بذر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1e2182ab-aa2e-4e4f-8efa-de21af960846
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد