جزییات افزونه

48
شماره افزونه
48
کد موسسه
GBR247
تاریخ اکتساب
1964
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
Unknown
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
SWE006
شماره افزونه اهداکننده
WBH 1303
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
WBH 1303 SWE006
نام افزونه
WBH 1303
شماره افزونه اهداکننده
WBH 1303 SWE006
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2bc4e98c-e1e0-441f-a7b3-e7ab36ae2179
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
2 December 2018