جزییات افزونه

AzGR-5162
شماره افزونه
AzGR-5162
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
July 19, 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Crataegus
نام علمی
Crataegus kyrtostyla Fing.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Eyriyumurtaligli yemishan
شناسه دیگر
azeDER-268 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-268 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-268
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 19, 1987
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-268
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2de7eb47-9c6e-4dd2-9ed4-79e745a7e84f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
27 October 2016